Tvorba postavy hrou

Tvorba postavy je nutnou, avšak zejména pro pravidla neznající nováčky často poněkud nudnou a zdlouhavou úvodní částí hraní RPG. Ne však v JaD! V JaD je samotná tvorba postav součástí probíhající hry a i úplný nováček si během chvíle zvládne bez pomoci udělat svou vlastní postavu na míru, která bude co do “optimalizace” srovnatelná s postavami zkušených hráčů! Jak taková tvorba probíhá?

Průvodce tvorbou postavy

Kapitola o tvorbě postavy v JaD není jen vysvětlením pravidel - je to skutečný průvodce. Hráč vede s kapitolou “dialog”, který mu umožní vytvořit si svou vlastní postavu, i když z pravidel ještě nic jiného nepřečetl. V každém kroku tvorby kniha předloží určitou otázku a možné odpovědi. Hráč si z nich zvolí a poté následuje instrukce, které se k jeho volbě váží. Hráč přitom nemusí rozumět důsledkům všech instrukcí hned, co je obdrží - důležité je, že při tvorbě postavy činí smysluplné volby a že na konci kapitoly se “vše sejde” - jak instrukce, tak jejich postupné vysvětlení. Jednoduchost a návodnost jsou ale jen půlka receptu. Druhou půlkou bylo učinit tvorbu postav zábavnou.

Aby byla tvorba postav zábavná, tak nesmí hře předcházet, musí být její součástí. Hraní RPG je o vyprávění příběhů - o hrdinech, jejich osudech a vzájemných vztazích. Je o dialogu hráčů, o příslibech dramatu a o jejich naplňování. Stejně, jako příběh začíná zápletkou, hra by měla začínat příslibem budoucích příběhů, napínavých scén a zajímavých témat. A právě tím v JaD také začínáme.

Volba a tvorba skupiny

Úplně prvním krokem tvorby postav je volba - a tvorba - společného Skupinového zázemí družiny. Příručka nabízí devět základních Skupinových zázemí uvozených tímto způsobem:

Řád (strana 17). Jste členové organizace, která bez ohledu na svou další podstatu přesahuje jednotlivce i generace. Někteří ji vidí jako jeden z pilířů světa, další jako centrální ozubené kolo uvnitř mechanizmu civilizace. Složili jste přísahu prosazovat její zájmy, chránit její ideály a bojovat s jejími nepřáteli.

Zástupci moci (strana 18). Jste služebníky legitimní moci. Možná patříte ke strážím, možná k vojsku, možná jste zvědové. Možná jste byli zverbováni a možná pracujete za žold. Tak nebo tak, máte své úkoly a povinnosti, dostali jste své rozkazy a je na vás, abyste vše splnili.

Zločinecká banda (strana 25). Ať už vlastní volbou, dílem osudu, nebo svým původem – jste sehraná parta zločinců. Můžete vyřizovat špínu pro někoho mocného, působit v rámci místního podsvětí nebo cestovat světem na útěku před zákonem i mstiteli a v honbě za další kořistí. Tak nebo tak, vždy jste ochotni udělat společně něco odvážného a zajímavého, co přesune něčí peníze do vašich kapes.

Volba Skupinového zázemí ale není jen volbou “pozadí” a pár pravidlových benefitů. Je především diskusí o žánru a ladění budoucí hry. To samé dobrodružství hrané za skupinu přátel se Společným původem nebo za členy ziskuchtivé Gildy vytvoří velmi odlišný příběh a členové Šlechtické družiny budou nejspíše potkávat hodně odlišné zápletky, než členové divočinou putující Kumpanie. Pokud už PH zná zápletku budoucí hry, může naznačit, že některá Zázemí nemusí být vhodná nebo si vyžádají zvláštní pojetí (popř. je v extrému může z nabídky i vyřadit).

Volba Skupinového zázemí je z velké části o příslibech - o tom jaké příběhy budete chtít vyprávět, jaké problémy budete chtít řešit, jaké typy scény budete chtít ve hře vidět a odehrávat, a z části i o povaze světa a o tom, které jeho části a jakým pohledem budete chtít prozkoumávat. Skrze dílčí volby Zázemí a jeho další dotváření je ale i o vyprávění dřívějších příběhů a o náznacích minulosti, která se dokreslí ve hře. Namátkou se podívejme třeba na část navazujících otázek Skupiny hrdinů:

TYP HRDINŮ

Co za hrdiny jste? Jak jste se dali dohromady? Komu jste už v minulosti pomohli a zavděčili se mu? A komu jste naopak překazili jeho zlotřilé plány?

  1. Lidoví zbojníci – Proti jakému útlaku bojujete? Je to tvrdá vrchnost, okupanti nebo něco jiného?

  2. Nájemní hrdinové – Konat dobro je vaše řemeslo. Jste k dispozici, když vám někdo zaplatí nebo z toho něco kápne.

  3. Ochránci – Chráníte a pomáháte ostatním, protože to je prostě to, co je správné, a někdo to stejně udělat musí.

  4. Zachránci – Pro čest a slávu (tedy zejména pro onu slávu) zachraňujete ostatní a píšete svou legendu!

Je zřejmé, že už z kraje hry si odvyprávíte část příběhů o své minulosti a dřívějších úspěších a selháních - nebo alespoň jejich základní obrysy. Abyste získali bližší představu a další inspiraci a abyste si do začátku hry vytvořili i nějaké úvodní vztahy, tak vám Zázemí nabízí i žánrově odpovídající týmové role. Namátkou se podívejme třeba na Zástupce moci:

ÚLOHY V TÝMU

Můžete si rozdělit následující klasické úlohy:

  1. Veterán – Mistr řemesla, zkušený mazák, který už si zažil svoje a ví, jak na to. (Kdo plně věří jeho úsudku? Kdo ho má za namyšleného? Komu se svěřuje?)

  2. Loajalista – Pravý stoupenec (patriot, věřící, niterný ochránce práva atp.) toho, čemu sloužíte. (Kdo v něm vidí zosobněné ideály? Kdo ho má za naivního? Koho má za podobně přesvědčeného?)

  3. Cynik – Skeptik, který ať už kvůli své povaze, nebo zkušenostem ztratil všechny ideály. (Kdo mu za něco dluží? Kdo ho má za zkorumpovaného? Ke komu cítí osobní loajalitu?)

  4. Nováček – Zelenáč, ať už zmatený, naivní, nebo nadšený. Má talent, ale postrádá praxi. (Kdo si ho vzal na starost? Kdo mu nevěří? V kom vidí svůj vzor?)

  5. Střelec – Machr s talentem a často i zkušenostmi, který věc dělá pro „vzrušení ze hry“. (Kdo ho (trochu) obdivuje? Kdo ho má za nebezpečné riziko? Koho považuje za svého přítele?)

  6. Přidělenec – Někdo, kdo o řemesle nemá tušení. Přidělený specialista, pozorovatel, dohled nebo možná i velitel. (Kdo v něm vidí přínos? Kdo ho má za přítěž? V kom vidí svou oporu?)

Týmové role si většina skupin nejspíše nerozebere hned, ale bude se k nim vracet až postupně během tvorby samotných postav. Protože Skupinové zázemí určuje v nemalé míře žánr a zápletky hry, tak se diskuse o jeho volbě účastní i PH, byť z trochu jiné perspektivy, než Hráči.

Jen pro představu - hráčům v průběhu playtestů trval tento krok tvorby postav zhruba 20-30 minut, které byly z většiny vyplněny živelným a zábavným dialogem a náměty dřívějších a budoucích příběhů.

Tvorba postavy

Když máte vybrané Skupinové zázemí, můžete skočit rovnou na tvorbu své postavy. Ta se skládá ze tří hlavních rozhodnutí: volby Rasy, Zázemí a Povolání. Kniha vás jimi provede v tomto pořadí, ale pokud se rozhodnete zvolit si nejprve Povolání a až podle něj zvolit Rasu, tak to samozřejmě funguje také.

Volba Rasy

V kapitole o tvorbě postavy je volba Rasy uvedena krátkými popisy:

Elfové (strana 30) jsou individualistickou, velmi emotivní Rasou se silným vztahem ke svému životnímu prostředí, ať jím jsou hluboké lesy, divoká pobřeží, či kamenná velkoměsta. V JaD jde o obratnou a duševně nadanou Rasu, která se dobře pojí s Kouzelníky, Druidy či Čaroději nebo s Bojovníky zakládajícími si na své Obratnosti. Hraj Elfa, pokud chceš mít Vílí původ a působit trochu tajemně.

Trpaslíci (strana 31) jsou společenskou Rasou se silnou vazbou ke svému klanu a svým výtvorům. Jejich činy a slova bývají jedno a to samé a jejich vnímání světa je ovlivněno jejich typickou mystikou. V JaD jde o velmi odolnou Rasu, tradičně se pojící s Bojovníky, Barbary či Kleriky. Hraj Trpaslíka, pokud chceš hodně vydržet a ohánět se svou ctí a klanem.

Půlčíci (strana 31) jsou Rasou malých a nenápadných jedlíků. Jejich rozhodování a chování je silně spojené s jídlem a potřebou společnosti. V JaD jde o obratnou a společenskou Rasu, kterou její nadání vede do řad Tuláků, Bardů či Alchymistů. Hraj Půlčíka, pokud se chceš umět nenápadně plížit okolo, udělat správnou věc ve správný čas a pak si sednout k dobré večeři s přáteli.

...na které navazuje trochu bližší představení s pár základními roleplayingovými "instrukcemi", nebo, chcete-li, doporučeními:

PŮLORK

Půlorkové jsou robustní, silní a vytrvalí. Po Lidech zdědili společenské vlohy a touhu po vlastním přesahu, zatímco po Orcích zdědili fyzickou odolnost, výbušný temperament a výrazně fyzické prožívání emocí a pocitů.

Jako Půlork se snaž vždy jít zpříma za jasným a pokud možno ambiciózním cílem. Tím myslíme jak nějaký velký cíl, za kterým míříš dlouhodobě, tak menší cíle spojené s řešením aktuální situace. Zatímco jdeš za svým cílem, projevuj se hodně navenek, svůj projev prokládej bohatými gesty a své emoce dávej fyzicky najevo.

Ačkoliv Půlorci můžou mít různé Rody, tato příručka je nepopisuje. Více o Půlorcích viz strana 82.

Jak vidíš, jde o poměrně archetypální a stereotypní vykreslení dané Rasy, ale právě takové dá postavě do začátku hry silnou identitu a její původ skutečně podtrhne. Celá třetí kapitola je pak věnována podrobným popisům všech ras a přetéká nuancemi, detaily a možnostmi, které tuto stereotypnost rozbíjí, ale přitom všem Rasám dávají jasné, unikátní vyznění. S její pomocí může Hráč při další hře své postavě snadno vtisknout skutečně jedinečný charakter, ale pro první hru nových hráčů je podobné profilování spíše zbytečné.

Volba Zázemí a Povolání

Z triády Rasy, Zázemí a Povolání je volba Zázemí spíše druhotná a probíhá stejně, jako volba Rasy popsaná výše - s tím rozdílem, že Zázemí jsou jednodušší a jsou plně popsány už ve druhé kapitole.

Volba Povolání je opět uvozena krátkými popisy jednotlivých možností:

Alchymista (strana 42) je tvůrce různých technických i magických vynálezů. Umí vytvářet tinktury, Jedy, kyseliny a podobně. Spoléhá se na svou znalost věcí a zásobu různých nástrojů a pomůcek, které se dají využít mnoha způsoby. A pokud se ocitne v boji, jeho zbraně jsou stejně podivuhodné, jako vše ostatní. Hraj Alchymistu, pokud chceš sebe a své přátele zásobovat podivnými lektvary a vynálezy.

Barbar (strana 43) je divoký válečník zuřivě se vrhající přímo na nepřátele. Je nejen silný, ale i extrémně houževnatý, díky čemuž dokáže nejen ustát líté boje, ale poradí si i v divočině. Hraj Barbara, pokud chceš hodně vydržet a vládnout bojišti hrubou silou.

Bard (strana 43) je umělec, který dokáže okouzlit dovednostmi i magií. Zapadne mezi potulné kejklíře, stejně jako na královský bál. Ovládá několik elegantních zbraní, ale hlavně se nikde neztratí a nejen svou magií se umí dostat lidem do hlav. Hraj Barda, pokud chceš působit na ostatní a mít vždy po ruce užitečnou schopnost nebo kouzlo.

U některých Povolání pak hráč učiní ještě pár dodatečných voleb (např. u Klerika si zvolí doménu, u Čaroděje původ a u Druida, Bojovníka nebo Tuláka obecnou specializaci), ale popis Povolání je v podstatě výčet hodnot, schopností a vybavení pro postavu na první Úrovni.

Zbývající detaily

Během tvorby postav nebo po jejím dokončení je dobré vrátit se k Týmovým rolím Skupinového zázemí. Pak už zbývá jen dořešit věci jako jméno postavy, pár jednoduchých a výrazných rysů jejího vzhledu, vystupování a povahy a zejména její motivaci a cíle a můžeš se vrhnout do hry.

Pro představu, tvorba postavy za pomoci průvodce trvala nováčkům opět zhruba půl hodiny - zkušeným hráčům cca polovinu. Vzhledem k předchozí diskusi nad Skupinovým zázemím však nešlo o tichou půlhodinku s tužkou a papírem, ale o půlhodinu vyplněnou další vzáejmnou diskusí, náměty k týmovým rolím a vzájemným vztahům a vůbec o společnou diskusi - a tím i zábavu.

Po prvním sezení

“Vrhnutím se do hry” tvorba postavy v JaD úplně nekončí - moc dobře totiž víme, že žádná postava není hotová, dokud neprojde živou hrou. Po dohrání prvního příběhu, kdy si Hráči více zažijí pravidla a seznámí se se svou postavou, postavami ostatních i s herním světem tak hráče nabádáme, aby všechny své volby zvážili znovu - a dáváme konkrétní rady k tomu, jak případně jednotlivé volby změnit.

Závěr a inspirace

Tak. Tohle je způsob, kterým jsme v JaD přistoupili k tvorbě postavy. Věříme, že to je způsob, který hru učiní mnohem přístupnější nováčkům a který učiní začátek hry mnohem zábavnější pro všechny hráče, včetně mnohaletých 5e veteránů.

Mnohem více se můžete dozvědět již velmi brzy v samotné knize - její předprodej za zvýhodněnou cenu pomalu končí, ale pár dnů do vydání stále zbývá!

Pokud jsi RPG veterán a máš dojem, že některé výše popsané postupy a techniky poznáváš, nemýlíš se. Celá tvorba postavy v JaD byla ve velké míře inspirována tvorbou postav v Apokalyptickym světě a v Blades in the Dark, v menší míře pak postupy z Fate a trošku i GUMSHOE.